บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอคเค้าติ้ง เซอร์วิส จำกัด
โทร 02-519-7723-4, 090-289-4629, 084-383-6996
  • th
  • รับทำบัญชีรามอินทรา
  • รับทำบัญชีรามอินทรา

รับทำบัญชีรามอินทรา

รับทําบัญชีรามอินทรา

รับทำบัญชี ที่ปรึกษาบัญชี - ภาษีอากร วางระบบบัญชี จดทะเบียนหุ้นส่วน - บริษัท

เราเป็นผู้ดำเนินกิจการบริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี

ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 20 ปี

อันจะทำให้กิจการของท่านดำเนินไปด้วยความราบรื่น

Hotline 090-289-4629.....

 

 

บริการของเรา

 

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน

บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1, 3, 53)

บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้าแจ้งออก

บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการแก้ไขปัญหาและเข้าพบกรมสรรพากรแทน เมื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเชิญพบ

 

บริการบัญชีสิ้นปี/ตรวจสอบบัญชี

จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบการเงิน

จัดทำและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

จัดทำสรุปแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร (สิ้นปี)

จัดทำประมาณการครึ่งปี สรุปแบบ ภ.ง.ด.51 พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร (ครึ่งปี)

จัดทำสรุปแบบ ส.บช.3 เพื่อนำส่งงบดุลที่กระทรวงพาณิชย์

จัดทำสรุปเพื่อจัดทำแบบ ภ.ง.ด.1 ก (เงินเดือนพนักงานทั้งปี)

 

บริการงานทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนร้านค้า, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกชนิด

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 

 

ค่าบริการจัดทำบัญชี

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน)

Package อัตราค่าบริการ จำนวนเอกสาร
Small 2,000 บาท ต่อเดือน 0 - 15 รายการ ต่อเดือน
Medium 3,000 บาท ต่อ เดือน 15-30 รายการ ต่อเดือน
Max 4,500 บาท ต่อ เดือน 31-51 รายการ ต่อเดือน
Max Plus 6,000 บาท ต่อ เดือน 51-70 รายการ ต่อเดือน

 

** หมายเหตุ: อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ **

 

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

Package อัตราค่าบริการ จำนวนเอกสาร
Year A 6,000 บาท ต่อปี 50 รายการ ต่อปี
Year B 10,000 บาท ต่อปี 100 รายการ ต่อปี
Year C 14,000 บาท ต่อปี 150 รายการ ต่อปี

 

** Package year ลูกค้าจะต้องดำเนินการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 , รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคมเองในแต่ละเดือน ทางบริษัทจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นภาษีประจำปี **


 

 

Line ID : 0902894629

 

บริการของเรา
บริการจัดทำบัญชี

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอคเค้าติ้ง เซอร์วิส จำกัด บริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

สอบถาม
สำนักงานบัญชี

เรามีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 20 ปี อันจะทำให้กิจการของท่านดำเนินไปด้วยความราบรื่น

สอบถาม
รับตรวจสอบบัญชี

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอคเค้าติ้ง เซอร์วิส จำกัด บริการรับตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

สอบถาม
บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี บริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี

สอบถาม
บริษัทรับทำบัญชี

เราคือผู้บริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี Hotline 090-289-4629

สอบถาม
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี และการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

สอบถาม
รับทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน บริการบัญชีสิ้นปี/ตรวจสอบบัญชี บริการงานทะเบียน

สอบถาม
ผู้ทำบัญชี

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอคเค้าติ้ง เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านการจัดทำบัญชี

สอบถาม
บริการจัดทำภาษี

เราให้บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1, 3, 53)

สอบถาม
บริการงานทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนร้านค้า, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกชนิด

สอบถาม
บริการจัดทำเงินเดือน

เราให้บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1, 3, 53)

สอบถาม
รับจัดทำและตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

สอบถาม
ที่ปรึกษาบัญชี

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอคเค้าติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ปรึกษาบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนหุ้นส่วน - บริษัท

สอบถาม
วางระบบบัญชี

บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

สอบถาม
จดทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนร้านค้า, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกชนิด

สอบถาม
รับทำบัญชีเสรีไทย

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอคเค้าติ้ง เซอร์วิส จำกัด รับทำบัญชีเสรีไทย และเขตพื้นที่ใกล้เคียง

สอบถาม
รับทำบัญชีบางเขน

บริการทำบัญชี เรามีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 20 ปี

สอบถาม
รับทำบัญชีนวลจันทร์

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน, บริการบัญชีสิ้นปี/ตรวจสอบบัญชี, บริการงานทะเบียน

สอบถาม
รับทำบัญชีสายไหม

บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

สอบถาม
รับทำบัญชีมีนบุรี

บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอคเค้าติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ผู้ติดต่อ:
คุณอารีรัตร
ที่อยู่:
111/470 ซ.ร่วมมิตรพัฒนาแยก 7
ตำบล:
แขวงท่าแร้ง
อำเภอ/เขต:
บางเขน
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10220
โทรศัพท์:
02-519-7723-4
มือถือ:
090-289-4629
084-383-6996
อีเมล์:
areerat_tam@hotmail.com
naa_keawja@hotmail.com
ไลน์ไอดี: